SMPT Businessclub

De Stichting Mountainbike Promotie Twente is in het jaar 2000 opgericht met het oogmerk: een gezonde en blijvende financiële basis voor het behoud van de mogelijkheid tot mountainbiken in Twente. Het ontwikkelen en onderhouden van vaste mountainbike routes en het ondersteunen van een Twents mountainbike team in de mountainbike top van Nederland. Als platform voor de stichting staat een actieve businessclub garant.Hoe komt de SMPT aan middelen?
het verwerven van fondsen en sponsoren; daarnaast kunnen ondernemers (in Twente) lid worden van de businessclub van de Stichting hetgeen een jaarlijkse contributie vereist dat voor het grootste deel wordt aangewend voor de promotie van het mountainbiken.

Werven van sponsors en leden van de businessclub
Wielersport is vanwege de shirtreclame één van de beste mogelijkheden om zichtbaarheid te creëren voor ondernemers. Het bestuur van de stichting wil u graag informeren.

Uitgangspunt moet zijn dat de tegenprestatie een substantieel rendement oplevert voor de sponsor. Door de stichting te steunen kan de sponsor rekenen op een grotere naamsbekendheid en sympathie van mountainbikers hetgeen een zekere voorkeur en sympathie voor de sponsor oplevert. Dit komt geheel ten goede aan de sponsor.

Daarnaast willen wij door een evenwichtige samenstelling van de businessclub de minimaal vier jaarlijkse bijeenkomsten optimaal benutten om onderlinge contacten te leggen.